Skip to main content

Giới thiệu bài Assignment 2: Giới thiệu phần mềm và thủ thuật trên Windows 10

Windows 10 là một hệ điều hành được Microsoft giới thiệu hồi cuối tháng 7. Đây là một chiến lược dài hạn của hãng trong việc đưa hệ sinh thái Windows của mình không chỉ đến với các thiết bị máy tính truyền thống (PC, Laptop) mà còn có điện thoại thông minh và các thiết bị Internet of Things (IoT)

Read More