Skip to main content

[Tutorial] Hướng dẫn triển khai ứng dụng Java Web lên Skali Cloud +

Trong Series hướng dẫn phát triển ứng dụng Java Spring trên Heroku lúc trước, mình đã nhận được khá nhiều phản hồi của bạn bè mình. Họ gặp khó khăn khá nhiều về Maven, thiết lập Heroku, không thể sử dụng SQL Server. Mình đã tìm hiểu một số dịch vụ triển khai ứng dụng web Java khác và Skali Cloud + là sự lựa chọn tuyệt vời vì:

  • Triển khai ứng dụng bằng file .war (package ứng dụng đã được build, bạn có thể sử dụng IDE yêu thích để phát triển và build ứng dụng)
  • Hỗ trợ SQL Server
  • Thiết lập đơn giản

Bắt đầu nào! Read More