Skip to main content

Giới thiệu bài Assignment 2: Giới thiệu phần mềm và thủ thuật trên Windows 10

Windows 10 là một hệ điều hành được Microsoft giới thiệu hồi cuối tháng 7. Đây là một chiến lược dài hạn của hãng trong việc đưa hệ sinh thái Windows của mình không chỉ đến với các thiết bị máy tính truyền thống (PC, Laptop) mà còn có điện thoại thông minh và các thiết bị Internet of Things (IoT)

Read More

[Review] Windows 10 Build 10525: Màu cho thanh tiêu đề, cải thiện quản lí bộ nhớ

Ngày 19/08, Microsoft đã phát hành Build 10525 của Windows 10 Insider Preview dành cho các Insider ở kênh Fast Ring. Các bạn đang sử dụng Windows 10 chính thức nếu vẫn ở lại với chương trình Windows Insider có thể nhận bản cập nhật bằng cách vào Settings -> Update & security -> Windows Update -> Advanced options. Ở dòng Get Insider builds nhấn Get started, một cửa sổ nhắc nhở hiện ra, làm theo hướng dẫn và restart máy. Sau đó quay trở lại dòng Get Insider builds và kiểm tra xem mình có chọn kênh Fast Ring hay không. Nếu đã chọn Fast thì quay trở lại Windows Update và nhấn Check to update. Đội khi mới kích hoạt Insider build nên Windows Update chưa nhận được bản Windows 10 mới, hãy kiểm tra lại sau vài giờ. Read More