Skip to main content

[Tutorial] Sử dụng GitHub để tạo Maven Repository

Trước đây nếu bạn muốn publish thư viện Java của bạn lên Maven Central phải submit ticket lên SonaType JIRA để họ tạo repository cho bạn. Hay đơn giản hơn bằng cách sử dụng jitpack.io, tuy nhiên nếu bạn tạo Maven Repository với Repo Private trên GitHub, bạn chỉ được sử dụng thử trong 2 tuần.

Giờ đây chính GitHub cũng có giải pháp giúp tạo Maven Repository một cách đơn giản hơn bằng cách sử dụng GitHub Maven Plugin trên Maven

Đầu tiên clone repository của bạn ra máy local bằng lệnh

git clone <đường dẫn url của GitHub Repo>

Mở file pom.xml lên và thêm đoạn code này vào

Sau đó thêm đoạn code này vào giữa tag plugins của file pom.xml

Mở cmd, trỏ đến thư mục project đang thực hiện và gõ lệnh mvn clean deploy . Sau khi hoàn thành (BUILD SUCCESS) . Kiểm tra trong thư mục target/mvn-repo có tồn tại hay không

Tiếp theo, ta cần tạo một access token cho GitHub bằng cách truy cập vào trang web https://github.com , đăng nhập vào tài khoản GitHub, sau đó nhấn avatar, chọn Settings

Chọn Personal Access Token

Click Generate new token

Đặt tên cho token

Kéo xuống dưới và tick vào repo và user, sau đó nhấn Generate token

Màn hình xuất hiện với một đoạn code, nhấn vào nút  để copy token

Lưu ý: Hãy nhanh chóng copy token, token sẽ biến mất sau vài phút

 

Mở file settings.xml theo đường dẫn C:\Users\<tên user>\.m2 (Windows) hoặc ~/.m2 (Linux / macOS) và điền theo mẫu ở dưới

Dán token vừa copy vào tag password

Trở lại file pom.xml , thêm dòng sau:

Cuối cùng, thiết đặt plugin GitHub Maven Plugin để upload thư viện lên GitHub. Thêm vào tag plugins của file pom.xml

VD file pom.xml của mình

Sau khi hoàn tất. Bật cmd và trỏ đến thư mục project hoặc sử dụng cmd cũ. Gõ lệnh
mvn clean deploy

Nếu xuất hiện lỗi sau:

Mở lại trang https://github.com , nhấn vào avatar, chọn Settings

Điền tên vào ô Name

Hãy chạy lại lệnh mvn clean deploy . Nếu màn hình thông báo BUILD SUCCESS thì thư viện đã được upload thành công lên GitHub
Kiểm tra trên trang repo của GitHub. Bấm vào 2 branches

Bấm vào mvn-repo

Kết quả như hình dưới

Ta sẽ thử nghiệm thư viện đã upload lên GitHub bằng các h tạo một chương trình Java Console đơn giản

Đầu tiên ta tạo project Maven. Ở đây mình sử dụng Netbeans

Mở file pom.xml

Thêm vào file pom.xml

VD file pom.xml của mình

Tạo file .java trong Source Packages và code thôi 🙂

Sau khi code xong, nhấn chuột phải vào project, chọn Clean and Build

Nếu màn hình console thông báo BUILD SUCCESS tức ứng dụng đã được build thành công

Chạy thử ứng dụng

Qua bài này, mình đã hướng dẫn cho các bạn tận dụng GitHub như một nơi lưu trữ Maven Repository miễn phí. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

Leave a Reply

%d bloggers like this: