Skip to main content

[Review] Windows 10 Build 10532: Thay đổi trong menu ngữ cảnh, Universal App hoạt động nhanh hơn

Ngày hôm nay Microsoft đã phát hành build 10532 cho người dùng Insider ở kênh Fast với một số thay đổi menu ngữ cảnh (menu xuất hiện khi nhấn chuột phải) và cải thiện tốc độ các app Universal.

I. Menu ngữ cảnh lớn hơn:

Menu ngữ cảnh đã có chút thay đổi khi khoảng cách các mục được nới rộng hơn.

Khi nhấn chuột phải ở Taskbar, menu ngữ cảnh thay đổi sang màu đen chứ không phải màu trắng như trước.

II. Cải thiện tốc độ của các app Universal:

Các app Universal đã khởi động nhanh hơn, phản hồi tốt hơn trước rất nhiều.

Trình duyệt Edge có một số thay đổi trong EdgeHTML:

 • Pointer Lock (Mouse Lock)
 • Extended srcset (sizes)
 • Canvas blending modes
 • meter element
 • oninvalid event handler
 • input type=time
 • input type=text selectionDirection

Tính năng mới trong JS Engine Chakra:

 • asm.js được kích hoạt mặc định
 • ES2015 được kích hoạt mặc định
 • ES2015 Destructuring có thể kích hoạt đằng sau tính năng Experimental JavaScript
 • Cập nhật ES2015
 • ES2016 Async có thể kích hoạt đằng sau tính năng Experimental JavaScript

Store có cập nhật, cho phép tắt/mở tính năng cập nhật tự động.

Tham khảo: WinBeta

Leave a Reply

%d bloggers like this: